ABONAMENTS DE TEMPORADA

La Fundació Auditori Josep Carreras té establerta la fórmula de l’ABONAMENT DE TEMPORADA que comporta un important estalvi econòmic. El carnet d’abonat garanteix la butaca que hi figura per a tots els concerts de la Temporada de la Fundació. Per sol·licitar més informació i el carnet d’abonat per a la Temporada caldrà que us poseu en contacte amb la Secretaria de la Fundació Auditori Josep Carreras:

• Telèfon: 977 39 24 84
• Adreça electrònica: auditori@auditorijosepcarreras.cat
• web: www.auditorijosepcarreras.cat
• Facebook: www.facebook.com/auditorijosepcarreras

Aquelles persones que ho desitgin poden sol·licitar rebre la informació dels concerts mitjançant un correu electrònic a l’adreça de l’Auditori. També, si ho desitgeu, podeu ser atesos personalment a l’avinguda de la Generalitat, 27 –accés del Conservatori– de dilluns a divendres en horari d’oficina, de les 9 h a les 14 h.

Els abonaments de temporada es podran sol·licitar en qualsevol moment i restaran subjectes a disponibilitat.

Les quotes dels abonaments per a la Temporada 2021 – 2022 són:

• ABONAMENT JÚNIOR fins a 21 anys 90 €
• ABONAMENT ADULT de 22 a 64 anys 120 €
• ABONAMENT SÈNIOR a partir de 65 anys 90 €

L’import de l’abonament es farà efectiu mitjançant domiciliació bancària en dos terminis: un a l’octubre i l’altre al gener.

ABONAMENTS

ABONAMENT JÚNIOR

90 €
per temporada
  • Fins a 21 anys
  • Important estalvi econòmic
  • Carnet d′abonat i butaca garantida

ABONAMENT ADULT

120 €
per temporada
  • De 22 a 64 anys
  • Important estalvi econòmic
  • Carnet d′abonat i butaca garantida

ABONAMENT SÈNIOR

90 €
per temporada
  • A partir de 65 anys
  • Important estalvi econòmic
  • Carnet d′abonat i butaca garantida